Nyheter

1355916 Summer Flowers 235

Trevlig sommar

Trevlig sommar önskar vi på Svenska Gjuteriföreningen.

Bruzaholms Bruk235

Nätverket – vägen till högsta möjliga energieffektivitet

Bruzaholms bruk ligger i startgroparna för samarbete med sju andra gjuterier runtom i Sverige. Energinätverk

Peter Naystrom Kontaktkort 235

High Tech Steel Conference, HTSC

15 augusti i Borlänge Läs mer

Tillsammans

Aahoerare2235

Forskningsdagen 2016

Vilken forskning som Gjuteriföreningens pengar satsas på bestäms av fyra forskningsråd: järn, stål, metall och pressgjutning. Läs mer om aktuell forskning för 2016.

Forskningsdagen 2016 »

E Bokhandel235

Forskningsrapporter

Vi publicerar kontinuerligt rapporter och nyhetsbrev inom vårt verksamhetsområden. Många av dessa är tillgängliga för köp och/eller nedladdning.

Läs mer »

Medlemsskap ny 235

Medlemsskap

Vårt uppdrag är att skapa mervärden för våra medlemsföretag. Vi ska tillgodose medlemsföretagens aktuella och framtida behov av forskning, rådgivning, branschbevakning, utbildning, marknadsföring samt bedriva opinionsbildning. Vad är medlemsnyttan?

Medlemsförteckning »

Gjuteriakuten

Gjuteriakuten

Under våren 2016 kommer vårt nya projekt Gjuteriakuten att lanseras för att sedan byggas ut succesivt. Gjuteriakuten är ett nätverk av senior gjuteriteknisk expertis, som på kort tid skall kunna komma till undsättning när ett medlemsföretag fått ett gjuteritekniskt problem. Är du intresserad av att vara med som expert?

Läs mer »

Medlemsskap235

Kontaktperson

Syftet med projektet Kontaktperson för Svenska Gjuteriföreningen är att öka medlemsnyttan genom att erbjuda mer personlig service för enskilda medlemsföretag.

Läs mer »

Handboken 235X235

Gjuteriteknisk Handbok

Gjuteriteknisk handbok finns nu på webben. Här kan du spara sidor som favoriter, göra anteckningar och se videofilmer och animationer. Skapa ett konto på www.gjuterihandboken.se.